Els Nostres
Serveis


El nostre objectiu és que els nostres clients tinguin la tranquil·litat que els nostres professionals vetllaran pel compliment correcte de les seves obligacions i, sobretot, que quan tinguin la necessitar de contractar treballadors es preocupin de fer-ho en les millors condicions (ajudes, bonificacions, subvencions, etc.). Posem a la seva disposició un equip que treballa per mantenir-lo informat de la normativa vigent. Entre d’altres , les gestions mes habituals que oferim són:

 • Elaboració de rebuts de salari i càlculs periòdics de l’IRPF dels seus treballadors.
 • Elaboració de contractes de treball.
 • Elaboració d’assegurances socials (TC1) a traves del sistema RED.
 • Assessorament i aplicació del conveni col·lectiu vigent en cada moment, com també de la legislació en matèria laboral que sorgeixi.
 • Tramitació de comunicats d’accident o malaltia.
 • Assessorament en tot tipis de jubilacions.
 • Actuació i representació d’inspeccions de treball.

Assessorem els nostres clients per què se sentin segurs que la seva empresa està al corrent de les seves obligacions i permanentment al dia de les novetats fiscals que l’afectin en funció de les seves característiques pròpies. Al marge de l’assessorament, entre d’altres, elaborem les declaracions següents:

 • Declaracions trimestrals d’IVA, el resum anual.
 • Pagaments a compte de l’impost sobre la renda en qualsevol de les seves modalitats, estimació objectiva i estimació directa normal i simplificada.
 • Declaració de renda i del patrimoni.
 • Declaració de l’impost de societats i dels pagaments a compte d’aquest impost.
 • Declaracions trimestrals de retencions de treballadors i professionals així com també les retencions dels lloguers.

Oferim tot tipus de serveis relacionats amb les operacions i situacions comptables de la seva empresa. Adoptem la forma de portar la comptabilitat a les necessitats de la empresa i li oferim un millor control i comprensió dels seus estats comptables. Sigui quin sigui el sistema adoptat per al seguiment de la seva comptabilitat, tenim clar que la comptabilitat no és només una obligació més com a empresari, sinó una eina a partir de la qual es pot fer una valoració estàtica i dinàmica de la seva empresa. Altres gestions mercantils son:

 • Llibres obligatoris d’Hisenda.
 • Legalització de llibres als registres corresponents.
 • Dipòsit de compres anuals.

Assessorem els emprenedors per ajudar-los a elaborar un pla de viabilitat per construir la seva empresa. Valorem els finançaments i busquem les subvencions i ajudes més adequades per finançar el seu projecte. Si té una idea, demani’ns quin és el millor finançament. Segur que junts podrem fer realitat els seus projectes. Una vegada presa la decisió inicial més importat, s’inicien el tràmits necessaris per a la posada em funcionament.

En aquesta àrea assolim l’objectiu òptim del nostre assessorament: la seva tranquil·litat. A traves dels nostres assessors externs aconseguim que els nostres clients es sentin segurs amb el nostre suport, i els exposem els seus problemes, amb confiança.

Oferim també serveis d’informàtica, a través del nostre col·laborador Torelló GestSoft Informàtica, SL, petita empresa creada per oferir serveis de programació a mida i realitzar serveis de maquinari de qualsevol tipus, des de la instal·lació de xarxes locals, fins a la instal·lació, configuració i virtualització de servidors.
Tenim professionals de més de deu anys d’experiència aquest sector. Com que es una petita empresa, el tracte es personalitzat i la comunicació amb nosaltres és molt àgil.
Busquem sempre la solució més adequada als problemes informàtics que pugui tenir la petita i mitjana empresa.