POLÍTICA DE PRIVACITAT


A ASSESSORIA TORELLO PROFESSIONAL SLP ens preocupem per la privadesa i la transparència.
A continuació, us indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 • ASSESSORIA TORELL PROFESSIONAL SLP
 • B65002321
 • C/ Estudis, 13 - 08570 - Torelló - BARCELONA
 • info@astor.cat

 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

 • ASSESSORIA I SERVEIS LOPD SL
 • C/ Estudis, 13 - 08570 - Torelló - Barcelona
 • dpo@windat.eu

 • Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSESSORIA TORELLO PROFESIONAL SLP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
  Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

  En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, ASSESSORIA TORELLO PROFESIONAL SLP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o lexercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a dpo@windat.eu o c/ Estudis 13 08750 Torello - Barcelona.

  Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament dels seus dades amb aquesta finalitat.

  Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

  En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció dels seus drets dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici de els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.


  1. Tractament de les dades dels contactes web


  Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

  A ASSESSORIA TORELLO PROFESSIONAL SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la vostra sol·licitud i enviar-vos comunicacions comercials i/o newsletters. En cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir les finalitats descrites.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

  Per quant de temps conservarem les vostres dades?

  Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre'n la sol·licitud.
 • Consentiment de l'interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica.

 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  Com hem obtingut les vostres dades?

  Les dades personals que tractem a ASSESSORIA TORELLO PROFESSIONAL SLP procedeixen de: El mateix interessat.


  2. Tractament de les dades del correu electrònic


  Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

  A ASSESSORIA TORELLO PROFESSIONAL SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les vostres sol·licituds d'informació i enviar-vos comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

  No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

  Per quant de temps conservarem les vostres dades?

  Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·licite la supressió.

  Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

  Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

 • Execució d'un contracte: Atendre'n la sol·licitud.
 • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials.
 • Consentiment de l'interessat: contacte i enviament de comunicacions comercials sobre la base de l'interès demostrat.


 • A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

  No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

  Transferències de dades a tercers països

  No estan previstes transferències de dades a tercers països.

  Com hem obtingut les vostres dades?

  Les dades personals que tractem a ASSESSORIA TORELLO PROFESSIONAL SLP procedeixen de: El mateix interessat.